Usługi

Dbamy by Państwa oczekiwania zostały spełnione w 100 procentach.

Zakres działalności

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • Udział w projektach związanych z wdrożeniami oraz serwisowaniem specjalistycznego sprzętu RTG
 • Instalacja i serwis Tomografów i detektorów metali.
 • Sprzedaż i modernizacja komputerów.
 • Serwis i przeglądy techniczne sprzętu komputerowego.
 • Konsultacje w dziedzinie wyboru sprzętu, oprogramowania.
 • Instalacja, administracja i konfiguracja serwerów.
 • Instalacja, konfiguracja systemów operacyjnych.
 • Instalacja, konfiguracja kart rozszerzeń oraz urządzeń peryferyjnych.
 • Instalacja i obsługa sprzętu sieciowego.
 • Projektowanie i budowa lokalnych sieci komputerowych.
 • Projektowanie witryn, stron oraz sklepów internetowych.

Program stałej obsługi serwisowej

Podpisanie umowy serwisowej oznacza dla Państwa koniec zmartwień z utrzymaniem własnego systemu komputerowego, co pozwala na skoncentrowaniu się na właściwej działalności Państwa firmy. Umowę zawiera się na okres jednego roku, z możliwością rozwiązania przez każdą ze stron z miesięcznym wypowiedzeniem.

Stała umowa co to oznacza

 • gwarantowaną szybkość reakcji serwisu w przypadku awarii,
 • okresowy przegląd, kontrolę i gruntowną konserwację sprzętu, oprogramowania i sieci komputerowych.
 • aktualizację oprogramowania wg zaleceń producenta.
 • okresową archiwizację danych (backup).
 • nieprzerwaną profilaktykę antywirusową (uaktualnienia, raporty).
 • bieżące raporty stanu technicznego sprzętu i informacje dot. Koniecznych modyfikacji.
 • Pomoc i konsultacje w projektowaniu planów rozwoju systemu informatycznego Państwa firmy.
 • bezpłatny dojazd do Klienta.

Korzyści dla klienta

 • Outsourcing pozwala skupić się na kluczowych dla firmy zadaniach, co wpływa na optymalizacje kosztów obsługi wybranego procesu w dziale IT.
 • Firmy oszczędzają, nie muszą inwestować w szkolenia dla własnych pracowników, w technologie i dodatkowe metry powierzchni biurowej.
 • Redukcja kosztów dzięki oddaniu niektórych działów może dochodzić do ponad 60%
 • Przedsiębiorstwa decydują się na outsourcing również dlatego, że same nie mają możliwości prowadzenia takiej działalności.
 • Uniezależnienie od wypadków losowych, zwolnień czy urlopów pracowników działu IT.
 • Minimalizacja ryzyka zatrudnienia nieodpowiednich osób.